Onze planeet zingt voor ons. Zacht en constant neuriet ze haar lied al sinds het ontstaan van onze mooie planeet. Op een frequentie die we doorgaans niet kunnen horen maar die ons lichaam wel degelijk constant voelt en voedt. Ten minste, wanneer haar stem niet wordt verstompt door alle ruis die wij met onze westerse maatschappij zijn gaan maken. Zou het kunnen zijn dat de welvaartziekten, die in de westerse wereld om zich heen slaan als woedende bosbranden, verbonden zijn met de afwezigheid van het levenslied van moeder aarde?

7,83 Hertz is de frequentie waarop de ruimte tussen onze planeet en de ionosfeer trilt. Het is de constante geruststellende “zoem” die al sinds het ontstaan van planeet Aarde het leven doordringt en doorvoedt. Onderzoek lijkt zelfs te wijzen in de richting van een connectie tussen deze Aardefrequentie en het ontstaan van leven in zijn geheel. Maar onze honger naar technische vooruitgang heeft ons steeds verder weg gevoerd van deze heilzame trilling. Onze mechanische uitvindingen zenden namelijk massaal elektromagnetische trillingen uit die de 7,83Hz frequentie van onze Aarde steeds moeilijker voelbaar maken. Wat is deze Aardetrilling van 7,83Hz eigenlijk? Waarom is deze zo gezond voor ons en wat kunnen we doen om de weldaad ervan weer te ervaren? Deze vragen gaan we voor u beantwoorden.

Winfried Schumann’s resonantie | Hoe hij haar lied per ongeluk ontdekte

In 1952 gaf natuurkundig Professor W.O. Schumann zijn leerlingen aan de Technische Universiteit van München een les over de elektrische spanning die ontstaat wanneer een bol in een andere bol bestaat. Om dit punt duidelijk te maken gebruikte hij het idee van de aarde in haar ionosfeer en samen met zijn studenten berekende hij wat de frequentie zou zijn van het spanningsveld daartussen. Nietsvermoedend legde hij hiermee de basis van een grote uitvinding. De berekening kwam uit op een frequentie van ongeveer 10 Hertz en hiermee was de uitvinding van de “Schumann resonantie” geboren.

Tesla bol toont aarde frequentie

“Alfa Golven” | Hoe wij verbonden zijn aan onze Aarde

De ontdekking van Professor Schumann werd in een redelijk onbekend natuurkundig tijdschrift gepubliceerd en ging in die tijd vrijwel ongemerkt aan iedereen voorbij. Totdat een andere wetenschapper, Dr. Anker Mueller, de ontdekking van Schumann per toeval las. Anker Mueller was de collega van Hans Berger. Berger had zojuist de eerste EEG-machine gebouwd en de menselijke hersengolven gemeten en in kaart gebracht. Berger noemde deze golven “Alfa-golven”. Dr. Anker Mueller was stomverbaasd door de precieze gelijkenis in frequentie van de Aardetrillingen en de Alfa-golven van het menselijke brein. Daarom bracht hij Professor Schumann en Hans Berger met elkaar in contact. In de jaren erna werd de Schumann resonantie steeds preciezer gemeten en uiteindelijk vastgesteld op een frequentie van 7,83 Hertz. Onderzoek na onderzoek liet steeds duidelijker zien dat  de Aardefrequentie en het menselijk welzijn onlosmakelijk verbonden waren.

Aarde frequentie verbonden met slaap- en waarritme

Afhankelijkheid van de Schumann resonantie | Zonder Aardefrequentie geen gezondheid

Professor R. Wever, verbonden aan het Max Planck Instituut voor Gedragspsychologie in Erling-Andechs, bouwde voor zijn onderzoek naar de menselijke slaap- en waakritmes een bunker waarin hij gezonde studenten vier weken aaneengesloten ondergronds liet leven. Tijdens zijn onderzoek bleek dat de ritmes van de studenten verstoort raakten en dat hun mentale en fysieke conditie sterk achteruitging. De studenten ervaarden concentratieproblemen, emotionele moeilijkheden en migraineaanvallen. De gezonde conditie van de studenten voorkwam dat er geen serieuze gezondheidsproblemen ontstonden. Wat waarschijnlijk heel anders zou zijn geweest bij ouderen of testpersonen met mindere weerstand. Doordat onder het aardeoppervlak geen Schumann resonantie is kon ook het effect van de af- en aanwezigheid van de Aardefrequentie getest worden. Toen Wever de 7,83Hz frequentie in de bunkers introduceerde met een frequentiegenerator gebeurde er iets wonderbaarlijks. Alle symptomen van de deelnemende studenten verdwenen of verminderden aanzienlijk. Deze ervaringen wijzen heel duidelijk in de richting van de onlosmakelijke verbinding tussen het menselijke welzijn en de 7,83Hz Aardefrequentie waarin al het leven is ontstaan.

De Dual Earth Frequency Generator | Het lied van moeder Aarde terug in ons leven

Hessel Hoornveld, oprichter en directeur van Meditech Europe, heeft altijd veel interesse gehad in het werkveld van elektromagnetische straling en het effect daarvan op het menselijke welzijn. Dit werk heeft hem geleidt tot de ontwikkeling van de Dual Earth Frequency Generator. Een klein handzaam apparaat wat een sterke Aardefrequentie uitzendt en wat altijd en overal toegepast kan worden.

De originele uitvinding van de Earth Frequency Generator kwam van de hand van Dr. Puharich in de jaren 1976 – 1984. Puharich verrichtte onderzoek naar de gevaarlijke werking van zwakke elektromagnetische straling en ook van straling die vrijkomt bij een aantal giftige chemicaliën. Het onderzoek gebeurde soms met behulp van een zogenaamde Donkerveld microscoop (met een resolutie van wel 15 Angstrom bij een vergroting van 140.000 maal), die ontwikkeld was door de wetenschapper Gaston Naesssens uit Sherbrook, Quebec (Canada). Zijn observaties in vivo lieten zien dat bepaalde frequenties in staat waren de schadelijke celgroei effectief om te keren. Eén van die frequenties is de Aardenfrequentie van 7,83 Hz waardoor het genezingsproces wordt bevorderd. Dr. Puharich omschreef “genezing” dan ook als een ordenend en herstellend proces bij biologische systemen.

Om een effectievere en veel krachtiger (scalar) veld te genereren heeft Hessel Hoornveld een zogeheten “Mobious coil (spoel)” direct gekoppeld aan de 7,83Hz generator. Door smd-techniek toe te passen is de Dual Earth Frequency Generator van Meditech Europe een klein en technisch hoogwaardig instrument geworden dat aan alle CE-normen voldoet. Hessel nodigt iedereen uit om de Dual Earth Frequency Generator uit te proberen en zelf te ervaren wat de effecten ervan zijn op de gemoedsrust en het welbehagen. Mocht u om wat voor reden dan ook niet tevreden zijn met het product of niet overtuigd zijn van het heilzame effect dan stuurt u hem gewoon kosteloos terug en krijgt u het aankoopbedrag teruggestort.

Klik hier en bestel de Dual Earth Frequency Generator

Tip! Voor meer informatie over onze verbinding met en afhankelijkheid van de Aardefrequentie raden wij u ten zeerste aan om de documentaire “Resonance | Beings of Frequency” te kijken.

Bronnen en referenties

  •  Gray, J.A., 1982, The Neuropsychology of Anxiety: An Enquiry into the Functions of the Septo-Hippocampal System. Clarendon Press.
  • Cherry, N.J., 2002, Schumann Resonances, a plausible biophysical mechanism for the human health effects of Solar/Geomagnetic Activity, Natural Hazards 26(3), p 279-331
  • Cherry, N.J. 2003, Human intelligence: The brain, an electromagnetic system synchronised by the Schumann Resonance signal, Medical Hypotheses 60(60):843-4
  • Cherry,N. Cell phone radiation poses a serious biological and health risk http://www.drscheiner-muenchen.de/Cherryeng.htm
  • König, H.L Bioinformation – Electrophysical Aspects. In: Electromagnetic Bioinformation, Popp, F.A., Becker,G., König, H.L.Peschka,W.,(eds.) Urban und Schwarzenberg p 25, 1979
  • Ludwig,W `Informative Medizin’ VGM Verlag fuer Ganzheitsmedizin, Essen, 1999
  • Schumann, W.O.Ueber die strahlungslosen Eigenschwingungen einer leitenden Kugel, die von einer Luftschicht und einer Ionosphaerenhuelle umgeben ist, Z.Naturforsch. 7a, 149, 1952
  • Schumann W.O. König, H. Ueber die Beobachtung von Atmospherics bei geringsten Frequenzen, Naturwissenschaften, 41, 183, 1954